澳门威利斯人7376网址-欢迎莅临澳门威利斯人7376网址

 • <table id="lcdue"><strike id="lcdue"></strike></table>

   <track id="lcdue"></track>
   <p id="lcdue"></p>
   <track id="lcdue"></track>
   1. <pre id="lcdue"></pre>

    <p id="lcdue"></p>

      BA

      Modern History and Politics

      BA Modern History and Politics Code VL1F

      Apply Now

      Key Facts

      VL1F
      • UCAS Tariff

       120 - 96

      • Course Length

       3 Year

      Further details on entry requirements

      Apply Now

      Mae ein cynllun gradd Gwleidyddiaeth a Hanes Modern yn canolbwyntio ar wleidyddiaeth a hanes diweddar gan osod astudiaeth syniadau a sefydliadau gwleidyddol yng nghyd-destun deall datblygiadau hanesyddol. Cyfuna’r cwrs arbenigedd gwyddonwyr gwleidyddol a haneswyr mewn cwrs sydd a strwythur integredig a fydd yn caniatáu dewis eang o fodiwlau i ti. Bydd y dysgu yn cael ei rannu rhwng Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Adran Hanes a Hanes Cymru ac mae gan y ddwy enw da am eu gwaith dysgu ac ymchwil yn eu meysydd perthnasol.

      Student Satisfaction and Employability Results

      90% overall student satisfaction for the Department of History and Welsh History (NSS 2020).

      99% of our graduates were in work or further study within 6 months, 6% more than Historical & Philosophical studies graduates nationally (HESA 2018*)

      94% overall student satisfaction for the Department of International Politics (NSS 2020).

      Top 10 in the UK for Teaching Quality and Student Experience for the subject of Politics (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

      94% of our graduates were in work or further study within 6 months after graduating. (HESA 2018*)

      Overview

      Pam Astudio Gwleidyddiaeth a Hanes Modern yn Aberystwyth?

      • Mae Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cael ei hadnabod fel arweinydd yn y maes ledled y byd ac o safon ryngwladol ragorol, a ni yw’r gorau yng Nghymru o ran ein hymchwil arloesol. (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014)?
      • Fe’i dysgir mewn adran a sefydlwyd ym 1919 ar ?l y Rhyfel Byd Cyntaf, a hi oedd yr adran gyntaf yn y byd i astudio Gwleidyddiaeth Ryngwladol ar lefel prifysgol.?
      • Mae’r darlithwyr sydd yn dysgu’r pwnc yn frwdfrydig, ac yn ymroddedig i ddarparu amgylchedd dysgu rhagorol, arloesol a deinamig i’n myfyrwyr. Rydym wedi derbyn clod uchel gan ein myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF).?
      • Mae gennym lyfrgell hawlfraint ar y campws, sef Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
      • Cyfleoedd i gymryd rhan yn ein cynllun Lleoliadau Seneddol uchel ei barch gydag Aelod Seneddol (T?’r Cyffredin, San Steffan) neu AC (y Cynulliad Cenedlaethol, Caerdydd).?
      • Gelli gyfrannu tuag at y cylchgrawn Gwleidyddiaeth Ryngwladol hynaf sy'n cael ei redeg gan fyfyrwyr ym Mhrydain, sef ‘Interstate’, sydd a’i gartref yn yr Adran hon.


      Our Staff

      Department of History and Welsh History lecturers are all qualified to PhD level, and most also have a PGCHE.

      Lecturers in the Department of International Politics are all research active and qualified to PhD level, and most also have a PGCHE.

      Modules

      Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

      Core

      Module Name Module Code Credit Value
      People and Power: Understanding Comparative Politics Today * IQ23920 20

      Options

      Module Name Module Code Credit Value
      Crime and Daily Life in Early Modern England and Wales HY22320 20
      Exploring Nineteenth-Century Exhibitions HY24620 20
      Gwrando ar Hanes: Y mudiad Hawliau Sifil yn America HA24720 20
      Heritage Skills HY23320 20
      Image Wars in Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY23720 20
      Writing about war in high medieval Scandinavia c.1050-1264 HY22920 20
      A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century IP28320 20
      America at War: A Military History of the United States IP26920 20
      Britain And the Islamic World: from 1857 to the Iraq War IQ24020 20
      Contemporary Latin America * IP28720 20
      International Politics and Global Development * IP29220 20
      International Relations: Perspectives and Debates * IP20120 20
      Justice, Order, Human Rights IQ21720 20
      Knowing about Violent Conflict in International Politics IQ24420 20
      Multiculturalism in Policy and Practice IQ23720 20
      Russian intelligence from Lenin to Putin IQ24920 20
      Strategy, Intelligence and Security in International Politics * IQ25120 20
      Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War IP24520 20
      The EU: Politics, Policies, Problems * IP23820 20
      The Long Shadow of the Second World War IP22720 20
      The Making of National Security Policy IP23720 20
      The Middle East in the 20th Century IP24920 20
      The Past and Present US Intelligence IP26020 20
      The Second World War in Europe IP26420 20
      Trade Wars and the Liberal Order IQ21620 20
      Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
      Y Meddwl Cymreig mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ20920 20
      Asian Migration in the Modern World HY27220 20
      Concro’r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc HA21820 20
      Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850 * WH23420 20
      Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950 HC24420 20
      European Society and the Medieval Mind 1200-1500 HY25820 20
      Famine in Medieval England HY25520 20
      From the Second Empire to the Third Reich: Weimar Germany 1914-1933 HY28420 20
      Media and Society in Twentieth Century Britain HY27520 20
      Science, Religion and Magic HY28620 20
      Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008 HA28120 20
      The Atlantic World, 1492-1825 HY29720 20
      The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000 HY27320 20
      The Tudors: A European Dynasty? HY20920 20

      * Also available partially or entirely through the medium of Welsh

      Employability

      Beth allaf i ei wneud gyda gradd mewn?BA Gwleidyddiaeth a Hanes Modern?

      Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau proffesiwn mewn llawer o feysydd gwahanol:

      • Addysg
      • Y Gyfraith
      • Archifwyr
      • Cyhoeddwyr
      • Gwleidyddion
      • Gweision Sifil
      • Y Cyfryngau
      • Y Lluoedd Arfog
      • Entrepreneuriaid.

      Fel adran, rydym ni’n falch iawn o’n cyn-fyfyrwyr nodedig ac uchel eu parch:

      Dr T?m Brain, cyn Brif Gwnstabl Swydd Gaerloyw

      Guto Bebb, Aelod Seneddol

      Dr Joanne Cayford, BBC

      Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa Addysg Uwch Cymru ym Mrwsel

      Iwan Griffiths, Gohebydd chwaraeon S4C.

      Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio??

      Cliciwch?yma?i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae t?m Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

      Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda?GO Wales a BMG?(y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.?

      Lleoliadau myfyrwyr yn y sector treftadaeth

      Mae gan ein hadran gysylltiadau cryf gyda’r sector treftadaeth, a phortffolio sefydledig o leoliadau myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (gan gynnwys cyfleoedd cyfrwng Cymraeg), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas yr Hynafiaethwyr yn Llundain. Mae’r lleoliadau hyn yn cynnig cyfle i gael profiad ymarferol a dealltwriaeth o’r sector treftadaeth, ac yn werthfawr iawn ar unrhyw CV!

      Trydar gan fyfyrwyr ar leoliad yn 2014 gyda Chymdeithas yr Hynafiaethwyr:

      ‘Wedi gweld tri chopi o’r Magna Carta ar unwaith heddiw!’ ‘Clod i Brifysgol Aber am fy helpu i gael y lleoliad – methu aros tan fory’

      Cyfleoedd rhyngwladol: Erasmus a’r rhaglen Astudio Dramor

      Mae cael amrywiaeth o brofiadau’n bwysig ar gyfer bywyd ar ?l y brifysgol, ac mae cynlluniau Erasmus neu Astudio Dramor yn cynnig cyfleoedd rhagorol. Mae Hanes a Hanes Cymru wedi sefydlu rhaglenni cyfnewid Erasmus gyda phrifysgolion yn yr Almaen, Prag, Budapest a Norwy. Mae gan yr Adran gysylltiadau gyda nifer o golegau yn America hefyd.?https://www.aber.ac.uk/en/international/study-abroad/

      Mentora gan gyn-fyfyrwyr a sgyrsiau graddedigion:

      Bydd y Cynllun Mentora gan Gyn-fyfyrwyr yn eich galluogi i gysylltu a graddedigion o’r gorffennol mewn amrywiaeth o yrfaoedd mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae Hanes a Hanes Cymru hefyd yn trefnu sgyrsiau gan gyn-fyfyrwyr ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd. Ymhlith y sgyrsiau diweddar mae ‘O’r brifysgol i yrfa ym maes treftadaeth ddiwylliannol: y camau cyntaf’ a gyflwynwyd gan gyn-fyfyriwr a raddiodd yn ddiweddar sydd bellach wedi sicrhau lle ar gynllun hyfforddi uchel ei fri yn Oriel y Tate.

      Learning & Teaching

      Beth fyddi di’n ei ddysgu?

      Mae modiwlau craidd y radd hon yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymchwil sylfaenol yn ogystal a datblygu dealltwriaeth o faterion hanesyddiaethol, a materion a syniadaethau craidd gwleidyddiaeth.?

      Yn dy flwyddyn gyntaf byddi’n darganfod:

      • Sgiliau astudio hanes
      • Dulliau a chyfnodau newydd
      • Y gwaith diweddar mwyaf cyffrous ym meysydd hanes a gwleidyddiaeth.

      Yn dy ail flwyddyn byddi’n archwilio:

      • Dulliau hanesyddol (Sut mae disgyblaeth hanes wedi newid dros amser, o ran ei hystyr, ei dulliau a'i hysgrifennu)
      • Theori Wleidyddol
      • Moderniaeth Gynnar yn Ewrop
      • Rhyfel a chymdeithas mewn hanes.

      Yn dy drydedd flwyddyn byddi’n astudio:

      • Y Gymru Ramantaidd
      • Rhywedd mewn hanes
      • Cymdeithas Prydain a’r Chwildro Ffrengig
      • Napoleon
      • Prydain yn Rhyfela
      • Y Trydydd Reich
      • Rhyfel Fietnam;
      • Defod , Brenhiniaeth a Ph?er yn Lloegr Angywaidd a Normanaidd.

      Sut byddi’n cael dy ddysgu?

      • Ar y cwrs hwn byddi’n cael dy ddysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd a seminarau. Yn y darlithoedd cyflwynir pwnc a thrafodir materion allweddol, ac mewn seminarau byddi’n ymuno a gr?p llai o fyfyrwyr er mwyn trafod yn fwy anffurfiol a dadansoddi pwnc mewn mwy o ddyfnder. Bydd seminarau felly yn ffordd wych i ti roi dy syniadau dy hun ar brawf a thrafod dy brofiadau dy hun, yn ogystal a rhannu profiadau a syniadau dy gyd-fyfyrwyr.
      • Mae’r ddwy Adran wedi ymrwymo i ddysgu drwy diwtorialau unigol a grwpiau seminar bach, ochr-yn-ochr a darlithoedd traddodiadol, ac rydym hefyd yn cyflwyno dysgu arloesol o safon uchel a fydd yn dy helpu i gyrraedd dy botensial. Bydd gwneud gwaith darllen cyn dod i seminarau yn golygu y galli wedyn gymryd rhan gyflawn yn y trafodaethau a’r rhannu syniadau fydd yn digwydd. Mae’r nifer fach o fyfyrwyr fydd ym mhob gr?p seminar yn golygu y byddi’n derbyn llawer o sylw gan y darlithwyr.
      • Mae’r tiwtorialau personol yn rhoi cyfle i ti gael sylw unigol ac adborth defnyddiol gan dy ddarlithydd ar dy waith cwrs. Bydd gwaith cwrs yn helpu i ddatblygu dy allu i ymchwilio, dadansoddi a chyflwyno dadl yn drefnus a rhesymegol, a bydd seminarau yn gymorth i wella dy sgiliau cyflwyno.

      Tiwtor Personol

      • Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i ti am y cwrs gradd cyfan, ac fe fydd yn gallu dy helpu os bydd gen ti broblemau neu ymholiadau, boed rheiny’n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu a dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.


      Typical Entry Requirements

      UCAS Tariff 120 - 96

      A Levels BBB-CCC

      GCSE requirements (minimum grade C/4):
      English or Welsh

      BTEC National Diploma:
      DDM-MMM

      International Baccalaureate:
      30-26

      European Baccalaureate:
      75%-65% overall

      The University welcomes applications from students studying the Access to Higher Education Diploma. Our inclusive admissions policy values breadth as well as depth of study. Applicants are selected on their own individual merits, and offers can vary. If you are studying a qualification not listed on this page, please get in touch with the Undergraduate Admissions Office for further advice. Details about the country-specific qualifications the University accepts can be found on our country-specific pages. For further information, contact ug-admissions@aber.ac.uk

      Back to the top
      澳门威利斯人7376网址